Matematikçiler,Matematikçi Bilim Adamları, Ünlü Matematikçiler

Matematikçi, matematikle uğraşan ve matematik konusunda uzman olan kişilere denir. Matematikçiler, başta bilimsel araştırmalar olmak üzere; iktisat, pazarlama ve sigorta ile ilgili alanlarda, okullarda ve üniversitelerde, meteoroloji, lojistik ve görüntü işleme mesleklerinde ve özellikle bilişim teknolojisi alanında çalışmaktadırlar. Matematikçilerin sayısal matematik, istatistik, matematiksel mantık, cebir, geometri, analiz, modeller kuramı, olasılık kuramı gibi ağırlıklı eğitim aldıkları özel ilgi alanları vardır.

 

 

Molla Lütfi

Uluğ Bey Öklid Battani

Buzcani

Ahmet Fergani

Ömer Hayyam

Biruni

Leonardo Fibonacci Kerim Erim Abdülhamid İbn Türk Sabit Bin Kurra

Feza Gürsey

Jean Baptiste

Joseph Fourier

Kadızade Rumi

Harezmi

Thales Ali Nesin Ali Kuşçu Batlamyus

Abdüsselam

Pascal

Pisagor

Cahit Arf

 

Matematikle uğraşan kimse, riyaziyeci, matematisyen, Matematik öğretmeni.

Ünlü Matematikçiler Kısaca / Çağdaş Sanat Akımları / Kübizm / Empresyonizm / En Değerli 10 Tablo / Ünlü Ressamların Ünlü Eserleri

Bilim İnsanları / Ünlü Yazarlar / Ünlü Ressamlar / Ünlü Müzisyenler / Türk Büyükleri / Türk Bilim İnsanları / Ünlü Matematikçiler / Ünlü Fizikçiler