Yeni Müfredatta  Teknoloji ve Tasarım…

“Zekanın gerçek göstergesi hayal gücüdür, bilgi değil”  - Albert Einstein

Eğitim süreci uzun bir yol olup, bu süreçte her zaman başarı istenen bir hedeftir.  Bazen ikilemler olsa da süreç sürekli kendini yeniler ve yoluna devam eder. Eğitimde önemli olan, öğrenciye dersin hedefleri doğrultusunda hayallerini sonuna kadar destekleyecek, bilgiyi maksimum seviyeye çıkartıp onu istendik yönde geliştirmektir.

Neticede eğitim havuzuna katkı sunacak, bireylerin kendini geliştireceği ve paylaşımda bulunacağı, vizyonu ve misyonu olan insanların ortak bir payda da buluşacağı bir ortam hazırlamaktır.

İşte eğitim sisteminde öğrencilerin hayal etmede sınırı olmayan bir dersi var; hayal dünyasının kapılarını sonuna kadar açan…  Bu dersin ne kadar önemli olduğunu anlamamak elde mi? Öğrencilerin hayallerinin dünyasında kim bilir ne gizli hazineleri vardır? Neler neler düşünüyorlardır. Neleri gerçekleştirmek istiyorlardır? Bunları bilmek, hayallerini açığa çıkarmak gerek. Öğrencinin düşüncesine, hayallerine saygı duymamak mümkün mü? Zira genç yaştaki çocukların hayalleri gerçekçidir, anlamlıdır,  daha yaratıcıdır çünkü daha köreltilmemiştir.

Günümüz insanında bulunması gereken en temel becerilerden biride üreten ve bilgi teknolojilerini kullanan kişiliklerin çoğalmasıdır. Bunun yanında soran, eleştiren, kavrayan, uygulayan, bir nesil yetiştirmektir. Araştırma ve sorgulamaya dayalı öğrenmede öğrenci, problem çözme, yaratıcılık, bilgiyi yeniden düzenleme, sorgulama, analiz etme, sentezleme, eleştirel düşünmeye yönelik çalışmalar yaparak etkin öğrenmeyi gerçekleştirir.  Öğrencilerde büyük değişiklik ortaya çıkaran bu dersin adı ne acaba? İşte cevabı; Teknoloji ve Tasarım dersi eğitimde ezbere karşı, düşünen, kurgulayan ve hayata uygulayan nesiller yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programının felsefesi, “Millî Eğitim Öğrenci Yeterlilikleri” kapsamında belirlenen yetkinliklerin birbiriyle ilişkili olan, her birinde eleştirel düşünme, problem çözme, bilgiyi kullanma, risk değerlendirmesi yapma, karar alma, estetik duyarlılık, yenilikçilik, inisiyatif alma ve duyguların yapıcı bir şekilde yönetilmesine odaklanılması üzerine kurgulanmıştır.

Geleneksel bilgiye dayalı eğitim sistemi geleceğimizi tehdit etmektedir. Çıkış yolu ise eski alışkanlıklarımızı bırakmakta, inovatif düşünmekten geçer. Yenilikçi ve yaratıcı düşünmenin eyleme dönüştürülmesi, eğitim ve öğretimde öğrencilerin hayal güçlerini geliştirecek bir zihinsel dönüşümü gerektirmektedir.  Bunun için; eğitimde yeni bir yaklaşım: İnovasyon’u önemsemek ve yenilikçi ruhu sürekli canlı tutmak zorundayız…  Teknoloji ve Tasarım dersine en iyi önemi vermek gerekir. Bu ülkenin geleceğini düşünenler, pisa sonuçlarına iyi baksın, gündeme getirip çeşitli çıkış yolları arasın. Yoksa okuduğunu anlamayan, düşünemeyen, üretemeyen bir neslin nasıl bir gelecek kurabileceklerini düşünsünler, hayal etsinler…

Eğitim öğretim sürecinde ele alınan konuların ve etkinliklerin daha iyi anlaşılması için; her bireyin kendi fikirlerini sunarak etkinlikler üretmesi gerekir. Bu bir hayal olabileceği gibi, bir merak, bir düşünce de olabilir.  Ya da yazma yeteneğini geliştirecek bir günlük de olabilir. Eğitim materyallerin artırılıp kullanılması ve ortak amaca giden süreçlerde işbirliği yapılıp uygulanması başarıyı artırmaktadır. Çoklu zekâ kuramına göre her öğrencinin farklı bir öğrenme alanı vardır. Yeter ki desteklensin…

Teknoloji ve Tasarım dersinde öğrenciler; işbirliği yaparak, araştırarak, sorarak, bilgiler toplayıp,  gözlemler yaparak, akıl ve düş gücünün yardımıyla öğrenmek istediği konuyla ilgili çeşitli varsayımlarda bulunup ötesini görebiliyor,  kendilerini yazarak, çizerek ve uygulayarak en iyi şekilde ifade ediyorlar.

Öğretmen ve öğrenciler gözlem yaparak yeni buluşlara yelken açabiliyor. Sorunlar karşısında çözüm bulan düşünen, kurgulayan bir nesil istenmektedir. Zira gelişen ülkelerde bu üst düzey düşünme yetilerinin kullanan kişiler sayesinde gerçekleşmektedir.

 Düşünen, üreten nesil için bir çözüm yolu var m?

Öğrenciler ve öğretmenler arasında daha iyiyi yakalamak konusunda bir proje veya etkinliğin paylaşılması çok önemlidir. Bu ders hem üreten, hem de ürettiklerini sergileyen öğrencilere büyük bir özgüven kazandırıp, onları olumlu yönde motive etmekteydi. Yapılan etkinlikler ve uygulamalar öğrencilerin sorunlarına çözüm bulmalarını sağlamaktadır İşte bu ders sayesinde, gelecek vaat eden gençler yetişecektir. Sadece 7 ve 8. Sınıflarda değil.  5 ve 6. Sınıfları da kapsamalıdır. Ve sınıf mevcutları 20 kişiden fazla olmamalıdır. Hatta  üniversitede Teknoloji ve Tasarım bölümü açılmalıdır.

Teknoloji ve Tasarım dersi sayesinde proje üreten gençlerin sayısı artacaktır. Günümüzde en çok ihtiyaç duyulan DÜŞÜNEN BEYİNLERİ geliştirmekte büyük yeri olan dersi geliştirmek ve okullarda, üniversitelerde yaygınlaştırmak gerekir. Herkes üreticidir, yeter ki desteklensin projeler ortaya çıksın artık…

İş işten geçmeden,

Sahip çıkalım geleceğimiz olan gençlerimize,

Ezber eğitimden uzak, düşünen, sorgulayan, üreten bir nesil için…

Sahip çıkalım, Teknoloji ve Tasarım’a…

Yeni müfredatla ilgili tüm konular için tıklayınız...  Teknoloji Tasarım kılavuz kitabını indirmek için tıklayınız...

Yahya KARAKURT- Eğitimci- Yazar / Diğer Yazıları  /  Başarısızlığın Nedenleri!/ Başarının Anahtarı İnovasyonda! / Başarılı Olmak

 Reklamlar

 

Teknoloji Tasarım Öğretim Programının Temelleri

Teknoloji ve Tasarım Öğretim Programı'nın Amaçları

Öğretmen ve Öğrenci Rolleri

Benimsenen Strateji ve Yöntemler

Enerjinin Dönüşümü ve Tasarım

Ölçme ve Değerlendirme Anlayışı

Teknoloji ve Tasarım Öğrenme Alanları ve Üniteleri

Teknoloji Tasarım Üniteleri

Programın Uygulanma Esasları

Bilgisayar Destekli Tasarım

Engelsiz Hayat Teknolojileri

7. Sınıf Teknoloji ve Tasarım Programı

8. Sınıf Teknoloji ve Tasarım Programı

Teknoloji Tasarım Sunuları

Biyotaklit (Biyomimetrik,Biomimicry)

Ergonomi Nedir? / Bunu Ben Yaptım

Mizanpaj Nedir? Nasıl Yapılır?

Tanıtım ve Pazarlama

            

 İzin alınmadan kopyalanamaz ve kullanılamaz. Her hakkı saklıdır.© Design, By Karakurt