Tübitak Proje Posteri Hazırlama Örneği

Alt Proje Posteri Hazırlama, Tübitak Proje Posteri Hazırlama Örneği Fuar alt projelerinin sunumunda standart poster kullanımı zorunludur. Bir anlamda projenin özeti olan ve yapılış...

Araştırma Alt Projeleri Hazırlama Süreci

Araştırma Alt Projeleri Hazırlama Süreci 4006-TÜBİTAK Bilim Fuarlarında sunacağınız projeniz; günlük hayatınızda karşılaştığınız veya ilginizi çeken bir durumun nedenlerini bilimsel olarak araştırmayı içeriyorsa, “araştırma”...

Tasarım Alt Projeleri Hazırlama Süreci

Tasarım Alt Projeleri Hazırlama Süreci Öğrencilerin günlük hayatlarında karşılaştıkları bir problemi çözecek ya da bir işi daha iyi yapacak bir model/araç geliştirip belirlenen kriterlere...

İnceleme Alt Projeleri Hazırlama Süreci

İnceleme Alt Projeleri Hazırlama Süreci Öğrencilerin ilgilerini çeken bir konu hakkında önceden üretilmiş bilgileri kapsamlı bir şekilde inceleyerek konuya ilişkin genel bulgular ortaya koydukları...

Yoksullukla Mücadele

Yoksullukla Mücadele Uygarlık tarihi boyunca bir türlü çözülemeyen ve iletişimdeki gelişmelerden dolayı daha görünür hale gelen yoksulluk problemi çok boyutlu yapısı ile sürdürülebilirlik tartışmalarında...

Yer ve Deniz Bilimleri

Yer ve Deniz Bilimleri Yer Bilimi, kısaca Yer’in yapısını, zaman ölçeğindeki değişimini, fiziksel ve kimyasal özelliklerini ortaya koymayı hedeflemektedir. Yer bilimi, Dünyanın yüzeyinin üzerindeki...

Yenilenebilir Enerji Projeleri

Yenilenebilir Enerji Projeleri Yenilenebilir enerji; güneş, rüzgâr, biyokütle, jeotermal, hidroelektrik ve okyanus gibi doğadaki tükenmeyen kaynaklardan elde edilen enerjiye denilmektedir. Yenilenebilen enerji kaynaklarından uygun...

Yaşamımızda İyilik, Nezaket ve Anlayış

Yaşamımızda İyilik, Nezaket ve Anlayış Bu tematik konu ile öğrencilerin daha küçük yaşlardan itibaren empati, iyilik, nezaket ve anlayış değerlerini geliştirmelerine önemli katkılar sunacak...

Yapay Zeka Projeleri

Yapay Zeka Projeleri Günümüzün belki de en popüler konularından bir tanesi yapay zekâdır. Görevleri yerine getirmek için insan zekâsını taklit eden ve topladıkları bilgilere...

Veri Madenciliği

Veri Madenciliği İşlenebilir veri, gelişen teknolojiler ve bireylerin her geçen gün artan veri kullanımı oranında çeşitlilik ve artış hızı sergilemekte; geleneksel yöntemler bu veriyi...