Dijital Oyun Tasarımı

Dijital Oyun Tasarımı Oyunlar her zaman, ağırlıklı olarak okul öncesinde olmak üzere, her yaştan insanın öğrenmek için doğasında var olan bir unsur olarak yerini...

Dijital Dönüşüm

Dijital Dönüşüm Dijital dönüşüm, bilgi ve iletişim teknolojilerinin sunduğu imkânları kullanarak değişen toplumsal ihtiyaçlar doğrultusunda insan, iş süreçleri ve teknoloji unsurlarını bir araya getiren...

Çevre ve Çevreyi Koruma

Çevre ve Çevreyi Koruma Çevre bilinci aile ile başlar, büyüyüp gelişirken ilk bulunduğumuz çevre ailedir. Burada gördüklerimiz bu bilincin oluşmasını yani çevreyi sürdürülebilir kılmamızı,...

Biyomedikal Cihaz Teknolojileri

Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Günümüzde bilim ve teknolojide kaydedilen hızlı gelişmelerin kendisini en çok gösterdiği alanlardan birisi de sağlıktır. Sağlık teknolojisi, bir sağlık sorununu çözmek...

Bilinçli Farkındalık ve Kariyer Bilinci

Bilinçli Farkındalık ve Kariyer Bilinci Yaşamın anlamının arayışı içerisinde olmak tüm filozofların ve bilim insanlarının temel sorunsallarından biridir. Bu soruya verilebilecek olası binlerce yanıt...

Bilim Tarihi ve Felsefesi

Bilim Tarihi ve Felsefesi Bilim tarihi, sistemli, eleştirel ve olgusal bilgi olarak tanımlanan, bilimin tarih içindeki gelişimini inceleyen, bilimi canlı bir süreç içerisinde anlamaya...

Bilim İletişimi

Bilim İletişimi Bilim iletişimi; eğitim, ekonomi ve sağlık gibi birçok alanı etkileyen bilimsel ve teknolojik gelişmelerin toplumun anlayacağı şekilde anlatılması olarak ifade edilebilir. Topluma...

Bilgisayarsız Kodlama

Bilgisayarsız Kodlama “Bilgisayar kullanmadan bilgisayar bilimleri (unplugged computer science-CSunplugged)” ifadesinden türetilen adıyla yeni bir alan olarak Bilgisayarsız Kodlama, en genel anlamıyla kodlama becerilerinin herhangi...

Atık Yönetimi ve Geri Dönüşüm

Atık Yönetimi ve Geri Dönüşüm Atık, kullanımı sonucunda içeriği biten, boşalan, süresi sona eren ve sonuç olarak çevreye bırakılacak tüm maddeler şeklinde tanımlanabilir. Bu...

Uzay araçları nasıl hareket eder?

Uzay araçları nasıl hareket eder? Küçüklüğünüzden beri belki de binlerce kez duymuşsunuzdur “uzayda hava yok” sözünü. Peki hava yoksa uzaya gönderilen bu araçlar nasıl...