İnceleme Alt Projeleri Hazırlama Süreci

İnceleme Alt Projeleri Hazırlama Süreci Öğrencilerin ilgilerini çeken bir konu hakkında önceden üretilmiş bilgileri kapsamlı bir şekilde inceleyerek konuya ilişkin genel bulgular ortaya koydukları...

Yoksullukla Mücadele

Yoksullukla Mücadele Uygarlık tarihi boyunca bir türlü çözülemeyen ve iletişimdeki gelişmelerden dolayı daha görünür hale gelen yoksulluk problemi çok boyutlu yapısı ile sürdürülebilirlik tartışmalarında...

Yer ve Deniz Bilimleri

Yer ve Deniz Bilimleri Yer Bilimi, kısaca Yer’in yapısını, zaman ölçeğindeki değişimini, fiziksel ve kimyasal özelliklerini ortaya koymayı hedeflemektedir. Yer bilimi, Dünyanın yüzeyinin üzerindeki...

Yenilenebilir Enerji Projeleri

Yenilenebilir Enerji Projeleri Yenilenebilir enerji; güneş, rüzgâr, biyokütle, jeotermal, hidroelektrik ve okyanus gibi doğadaki tükenmeyen kaynaklardan elde edilen enerjiye denilmektedir. Yenilenebilen enerji kaynaklarından uygun...

Yaşamımızda İyilik, Nezaket ve Anlayış

Yaşamımızda İyilik, Nezaket ve Anlayış Bu tematik konu ile öğrencilerin daha küçük yaşlardan itibaren empati, iyilik, nezaket ve anlayış değerlerini geliştirmelerine önemli katkılar sunacak...

Yapay Zeka Projeleri

Yapay Zeka Projeleri Günümüzün belki de en popüler konularından bir tanesi yapay zekâdır. Görevleri yerine getirmek için insan zekâsını taklit eden ve topladıkları bilgilere...

Veri Madenciliği

Veri Madenciliği İşlenebilir veri, gelişen teknolojiler ve bireylerin her geçen gün artan veri kullanımı oranında çeşitlilik ve artış hızı sergilemekte; geleneksel yöntemler bu veriyi...

Uzaktan Eğitim

Uzaktan Eğitim Güncel bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler, bireylerin sosyal, ekonomik ve eğitsel yaşantılarına farklı biçimlerde yansımakta, önemli dönüşüm ve fırsatlar yaratmaktadır. Zaman ve...

Türk Dili ve Lehçeleri

Türk Dili ve Lehçeleri Sosyal medyadaki “Miting şecül edelim”, “Bana bir info yolla”; ya da “tabi ki, itvaye, pek te, iddaa etmek, şuan, direk,...

Trafik ve Trafikte Saygı

Trafik ve Trafikte Saygı Trafik toplumun her kesiminin kullandığı ortak bir alan olarak düşünülebilir. Günlük hayatımızın bir parçası olarak, zamanımızın bir bölümü trafikte sürücü,...