Halk Sağlığı ve Koruyucu Sağlık Hizmetleri

Halk Sağlığı ve Koruyucu Sağlık Hizmetleri Halk sağlığı, hızla artan dünya nüfusu, hızlı kentleşme ve endüstrileşme, kaynakların kontrolsüz bir şekilde kullanılması ve tüm bu...

Görüntü ve Ses Tanıma Teknolojileri

Görüntü ve Ses Tanıma Teknolojileri Görüntü, ses ve yazı gibi girdileri dijital formata sokma, üzerinde işlem yapma süreçlerini kolaylaştırma, dijital araçları işe koşarak özgün...

Görsel ve İşitsel Sanatlar

Görsel ve İşitsel Sanatlar Resim, heykel, mimari, kabartma, hat, tezhip ve minyatür gibi alt alanlardan oluşan görsel sanatlar ve edebiyat, müzik gibi alt alanlardan...

Göç ve Uyum

Göç ve Uyum Küresel ve bölgesel ölçekte insan hareketliliklerinin arttığı bir dönemde yaşıyoruz. Sadece savaş ve iç karışıklıklar gibi zorunlu haller nedeniyle göç etmek...

Giyilebilir Teknolojiler

Giyilebilir Teknolojiler Giyilebilir teknoloji, aksesuar ya da giysinin bir parçası olarak giyilen fiziksel, kimyasal büyüklükleri ve değişimleri algılama kapasitesine sahip akıllı elektronik cihazlardır. Bu...

Gıda ve Gıda Arzı Güvenliği

Gıda ve Gıda Arzı Güvenliği Sağlıklı bir yaşam için yeterli ve güvenilir gıdaya fiziksel ve ekonomik açıdan ulaşabilmek, gıda arz güvenliği olarak tanımlanmakta ve...

Genetik ve Biyoteknoloji

Genetik ve Biyoteknoloji Genetik, saç rengi, göz rengi ve hastalık riski gibi özelliklerin ebeveynlerden çocuklarına nasıl geçtiğini inceler. Kısaca genetik, organizmadaki genlerin yapısını, görevlerini,...

Doğal Miras ve Doğal Kaynaklar

Doğal Miras ve Doğal Kaynaklar Doğal miras, doğal güzelliklerin ve biyolojik çeşitliliğin estetik, bilimsel ve ekonomik ögeler bakımından zengin olan değerleridir. Bu ögeler içinde...

Doğal Afetler ve Afet Yönetimi

Doğal Afetler ve Afet Yönetimi Doğal afetler, deprem, sel, toprak kayması (heyelan), çığ, fırtına, hortum, volkan, yangın gibi ani oluşan ve erozyon ve çölleşme,...

Dil ve Edebiyat

Dil ve Edebiyat Dil, en genel tanımıyla bir iletişim aracı ve varlığı insana bağlı olan toplumsal bir olgudur. Dil ile ortaya konulan ürünlerin başında...